2011-2012 Erasmus Programı Öğrencileri için belirlenmiş hibe miktarı

!!!Ulusal Ajans tarafından belirlenen ve 2011-2012 Akademik Döneminden itibaren geçerli olacak olan, ülkelere göre hibe dağılımı!!!

Ülkelere Göre Yenilenmiş Hibe Miktarları

Ülke

Aylık Hibe Miktarı

Almanya

425 Euro

Avusturya

463 Euro

Belçika

429 Euro

Bulgaristan

300 Euro

Çek Cumhuriyeti

420 Euro

Danimarka

596 Euro

Estonya

365 Euro

Finlandiya

515 Euro

Fransa

497 Euro

Hollanda

468 Euro

İngiltere

540 Euro

İrlanda

523 Euro

İspanya

438 Euro

İsveç

493 Euro

İtalya

480 Euro

Litvanya

326 Euro

Macaristan

403 Euro

Polonya

403 Euro

Portekiz

395 Euro

Romanya

322 Euro

Slovenya

386 Euro

Yunanistan

407 Euro