ATO Konsorsiyumu Staj Ön Başvuruları

Yeni İş Tecrübeleri İçin Ankara Konsorsiyumu (YİTAK), Ankara Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünde Ankara’da bulunan 12 üniversitenin katılımıyla oluşmuştur. Konsorsiyum, toplamda 593 ay olmak üzere ortak üniversitelerden yurt dışına staj için öğrenci gönderiyor.

Hareketlilik konsorsiyumu kapsamında, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği eylemi başlığı altında yükseköğretim öğrencilerine yönelik hareketlilik projesi yürütülecektir. Hareketlilik konsorsiyumu, sadece yurt dışına öğrenci göndermeye dönük faaliyetler gerçekleştirecektir.

Staj hareketliliği; Mayıs 2015 ve Haziran 2015 olmak üzere birbirini izleyen 2 dönem şeklinde planlanarak yönetilecektir. Hareketlilik öncesi, hareketlilik süresince ve hareketlilik sonrası ortaya konulan tüm faaliyetler, yerine getirilecek bütün görevler ayrı ayrı her dönem için uygulanacaktır. Dönemsel yönetim tarzı, sürekli iyileştirme stratejisi ile takip eden dönemlerde hareketliliğin daha kaliteli ve kusursuz uygulanmasına zemin hazırlayacaktır.

Ön Başvuru Tarihleri : 20.01.2015 - 16.02.2015
Başvuru Şartları       : Min 60 Proficiency Test / 2.20 GPA
Başvuru Merkezi      : Uluslararası Merkez (Mustafa Cihat Akseki) / Fen Edebiyat Fakültesi Giriş Katı

Adaylar, ATO'nun 28 Şubat'ta açacağı iş havuzundaki şirketlere başvuru yapabilir ya da kendi kabul aldıkları şirketler için başvuruda bulunabilirler.