ERASMUS+ PROGRAMI 2014 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KA-1 HAREKETLİLİK SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan KA-1 Hareketlilik Sonuçlarına İlişkin Açıklamanın tam metni:

 

Türkiye Ulusal Ajansı olarak, 25 Temmuz 2014 tarihinde açıklanan Erasmus+ Programı 2014 yılı yükseköğretim KA-1 hareketlilik sonuçlarının birçok yükseköğretim kurumumuzun beklentisinin altında kaldığının farkındayız. Bu kapsamda sizlerin taleplerini karşılayamamaktan derin üzüntü duymaktayız. Diğer taraftan, bugünlerde çeşitli basın-yayın organlarında çıkan haberler nedeni ile sizlerle aşağıdaki bilgileri paylaşmanın faydalı olacağını düşünmekteyiz.

 

Türkiye, 2007-2013 döneminde uygulanan “Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları” çerçevesinde toplam 630 Milyon Avro’luk bütçeden yararlanmıştır. Söz konusu dönemde kullanılan kaynağın %60’ı AB mali desteği %40 ise ülkemizin katkısı olmuştur.  2014-2020 dönemi için Avrupa Komisyonu ile yürütülen müzakereler sonucunda Türkiye’nin 933 Milyon Avro’luk bir kaynaktan faydalanması konusunda mutabakat sağlanmıştır. Türkiye’nin bütçesi 2007-2013 döneminde kullandığı kaynak ile kıyaslandığında yaklaşık 300 Milyon Avro artış göstermiştir bununla birlikte 2014 yılı için Avrupa Komisyonundan gelen bütçenin 123 Milyon Avro olması nedeni ile yükseköğretime ancak 37,1 Milyon Avro kaynak ayrılabilmiştir. Bu durum yükseköğretim kurumlarımıza tahsis edilen bütçelerde azalma ile sonuçlanmıştır. 2014 yılı için sağlanan 123 Milyon Avro’luk bütçenin 57 Milyon Avro’su AB desteği 66 Milyon Avro’su Türkiye katkısıdır. Bu kapsamda basında iddia edildiği üzere Erasmus+ Programı için ülkemizin katkısının azaltıldığı hususu gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis, 2014 yılında Avrupa Komisyonundan gelen kaynağın düşmesinden dolayı yaşanacak mağduriyetin giderilmesi için ülke katkısı artırılmıştır.     

 

Merkezimiz, 2014 yılı için Erasmus+ bütçesinin artırılabilmesi için Avrupa Komisyonu ile müzakerelere devam etmektedir. Komisyon ile anlaşma sağlandığı takdirde ek kaynağın program bütçesinde kullanılması mümkün olabilecektir. 2014-2020 döneminde Erasmus+ Programı kapsamında kullanılabilecek bütçenin arttırılması yönünde girişimlerimiz ise devam etmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.