Hakkımızda

Atılım Üniversitesi AB ve Uluslararası ilişkiler Birimi Üniversitemizin Avrupa Eğitim ve Araştırma alanlarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik tüm program ve faaliyetlerin yürütülmesinde rektörlüğe, fakülte ve okullara destek vermek amacıyla kurulmuştur. Birim, Rektörlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Görevlerimiz
Atılım Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Birimi'nin görevleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
 • Üniversitemizin Avrupa Yüksek Öğrenim alanına entegrasyonunun sağlanması amacına yönelik olarak Avrupa Birliği Eğitim Programları ile bu programların alt alanları ile ilgili tüm faaliyetlerin Üniversite genelinde organizasyonunu sağlamak, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,
   
 • Avrupa Birliği Eğitim programları çerçevesinde, Öğrenci değişimi (SM), Akademisyen Değişimi (TS), Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS), Yoğun Programlar (IP), Müfredat Geliştirme Projeleri (CD) gibi programlara üniversitemizin aktif katılımını sağlamak ve böylelikle üniversitemizin uluslararası vizyonunu genişletmek,
   
 • Yabancı ülke üniversiteleri ve/veya kurumları ile yapılan işbirliği anlaşmalarının ve protokollerin hazırlık ve yürütme aşamalarında gerekli çalışmaları yapmak,
   
 • Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ve Diploma Eki konularındaki çalışmaları koordine etmek,
   
 • İkili anlaşmala çerçevesinde gerçekleşebilen öğrenci ve akademik personel değişimlerinde, ortak aktivite ve proje çalışmalarında, karşılıklı konferans ve seminerlere katılımlarda bilgilendirme, koordinasyon, yazışma işlerini yürütmek ve/veya destek vermek,
   
 • Avrupa Birliği Araştırma ve Eğitim Programları ile ilgili çeşitli düzeyde gerçekleşen kongre, sempozyum, seminer, konferans, çalıştay gibi organizasyonlara katılmak, Üniversitemizde çalışma ziyaretleri ve toplantıların düzenlenmesine katkıda bulunmak,
   
 • Yabancı öğrenci ve öğretim elemanlarının üniversitemize yaptıkları başvuruları inceleyerek gerekli birimlere sevkini sağlamak,
   
 • Üniversitemizin Uluslararası tanıtımına yönelik olarak her türlü (broşür, katalog, bilgi paketi, web sitesi, vb.) materyalin hazırlanmasına doğrudan katkıda bulunmak,
   
 • Uluslararası birlik veya organizasyonlarla ilişkilerde üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, çeşitli yazışmaları yapmak, takip etmek,
   
 • Yurtdışı kurum ve kuruluşlardan, gerek doğrudan gerekse YÖK Başkanlığı yoluyla Rektörlüğümüze gelen yazıların tasnifi ve ilgili birimlere sevkini sağlamak,
   
 • Üniversitemiz ile protokolü bulunan yabancı üniversite veya kurumlar ile işbirliği ve ortak çalışmaları koordine etmektir.