Öğretim Planı (Gitmeden önce)

Öğretim Programı/ İş Planı 

Erasmus Programı

Personel Ders Verme Hareketliliği

Öğretim Programı

[Asgari şartlar]

Personel ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, kurumuna başvuru yaptığı sırada bir öğretim programı sağlamakla yükümlüdür. Öğretim programı aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personelin kendi yükseköğretim kurumu ile misafir olmayı planladığı yükseköğretim kurumunun yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır.

 

Öğretim programında olması gereken asgari içerik aşağıda verilmiştir:

 • Misafir olunacak kurum , fakülte, bölüm ve program ile ilgili bazı bilgiler:
 • Misafir olunacak kurum/fakülte/bölüm adı
 • Misafir olunacak üniversitede görevli iletişim kişisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri
 • Personeli olunan kurumda görevli iletişim kişisinin adı, soyadı ve iletişim bilgileri
 • Çalışılacak konu alanı
 • Ders verilecek derece (lisans, yüksek lisans, doktora )              
 • Misafir olunacak üniversitede verilecek dersten faydalanacak öğrenci sayısı
 • Ders verme faaliyeti gerçekleştirilecek saat sayısı
 • Hareketliliğin amaçları
 • Hareketliliğin sağlayacağı katma değer

(hem misafir olunan üniversite, hem de faaliyeti gerçekleştiren personel için)

 • Elde edilmesi beklenen sonuçlar
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerin planı

(başlangıç/bitiş tarihleri ile gün bazında programı)

Erasmus Programı

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

İş Planı

[Asgari şartlar]

 

Personel eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen personel, kurumuna başvuru yaptığı sırada bir iş planı sağlamakla yükümlüdür. İş planı aşağıda verilen asgari şartları sağlamalı ve personelin kendi yükseköğretim kurumu ile misafir olmayı planladığı kurum yetkilileri tarafından onaylanmış (imzalı ve mühürlü) olmalıdır.

 

İş planında olması gereken asgari içerik aşağıda verilmiştir:

 • Personelin misafir olmayı planladığı kurum/işletme ile ilgili bazı bilgiler:
 • Misafir olunacak kurum/işletme adı
 • Misafir olunacak kurumdaki bölüm ya da işletmedeki bölüm adı
 • Misafir olunacak kurum/işletmede görevli iletişim kişisinin adı, soyadı, pozisyonu ve iletişim bilgileri
 • Personeli olunan kurumda görevli iletişim kişisinin adı, soyadı, pozisyonu ve iletişim bilgileri
 • Misafir olunacak işletmeye ilişkin bazı bilgiler:
  • İşletmenin büyüklüğü
   • Küçük (1-50 çalışan personel)
   • Orta (50-250 çalışan personel)
   • Büyük (250 ve üstü çalışan personel)
  • Sektör (final rapor formatı dikkate alınmalı)
 • Süre
 • Hareketliliğin amaçları
 • Elde edilmesi beklenen sonuçlar
 • Gerçekleştirilecek faaliyetlerin planı

(başlangıç/bitiş tarihleri ile gün bazında programı)