Sorbon Deklerasyonu (25 Mayıs 1998)

Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık Adına 4 bakan tarafından deklere edilmiştir. 

Paris, Sorbon 25 Mayıs 1998

Avrupa süreci, yakın zamanda ileriye dönük son derece önemli adımlar atmıştır. Avrupa’nın yalnızca Euro, bankalar ve ekonomi Avrupa’sı olmakla kalmayıp bilgi Avrupa’sı da olması gerektiği unutulmamalıdır. Kıtamızın entelektüel, kültürel, sosyal ve teknik boyutlarını güçlendirmeli ve bu boyutlarımıza güvenmeliyiz. Bu boyutlar büyük ölçüde, gelişmelerinde hala en önemli rolü oynayan üniversiteler tarafından şekillendirilmiştir. 

Üniversiteler yaklaşık 750 yıl önce Avrupa’da doğmuştur. Hepimiz bugün Paris Üniversitesi’nin yaptığı gibi önemli yıldönümlerini kutlayan en eski üniversitelerimizle övünüyoruz. O zamanlar öğrenciler ve akademisyenler kıta içinde serbestçe dolaşabilecek ve bilgiyi hızla yayabileceklerdi. Bugün öğrencilerimizin bir çoğu ulusal sınırlar dışında çalışma yapmanın avantajlarından faydalanamadan mezun oluyor. 

Biz eğitim ve iş koşullarında önemli bir değişiklik dönemine; yaşam boyunca eğitimin belirgin bir yükümlülük haline gelmesiyle profesyonel kariyer yöntemlerinde bir çeşitliliğe öncülük ediyoruz. Öğrencilerimize, ve sonuçta toplumumuza, kendileri için en iyi alanı arayıp bulabilmeleri için en iyi fırsatların sunulduğu bir yüksek öğrenim sistemi sağlamakla yükümlüyüz.

Yüksek öğrenim için açık bir Avrupa, farklılıklarımıza saygı duymak kaydıyla bir çok olumlu perspektifi beraberinde getirmekte, ancak öte yandan engellerin kaldırılması ve öğrenmek ve öğretmek için hareketliliği ve yakın işbirliğini arttıracak bir çerçeve geliştirilmesi için sürekli çabalamayı gerektirmektedir. 

Sistemlerimizin uluslar arası tanınırlığı ve cazibe potansiyeli, içeride ve dışarıda kolay anlaşılabilir olmasıyla doğrudan ilgilidir. Uluslar arası karşılaştırılabilirlik ve denklik için, lisans ve yüksek lisans şeklinde iki temel döneme ayrılan bir sistemin tanınması önemli gözükmektedir.

Bu sistemdeki orijinallik ve esneklik büyük ölçüde ECTS sisteminde olduğu gibi kredi ve sömestr sistemlerinin kullanılması yoluyla sağlanacaktır. Bu yol, eğitimlerine değişik Avrupa üniversitelerinde başlamayı veya devam etmeyi tercih eden ve yaşamları boyunca herhangi bir zamanda derece kazanmak isteyen kişilerin, aldıkları kredilerin onaylanmasına imkan sağlayacaktır. Öğrenciler, profesyonel yaşamlarının herhangi bir döneminde veya farklı altyapılardan akademik dünyaya girebilmelidirler.

Lisans öğrencileri çok disiplinli çalışma, dil yeteneğini geliştirme ve yeni bilgi teknolojilerini kullanma fırsatlarını da içeren değişik programlara girme şansına sahip olmalıdır. 

Birinci aşama derecelerin (lisans) uygun bir yeterlilik düzeyi olarak uluslararası tanınırlığı yüksek öğrenim tasarılarımızın herkes için açık olması için gösterdiğimiz gayretlerin bir başarısıdır. 

Lisans sonrası dönemde daha kısa yüksek lisans olan ve daha uzun olan doktora dereceleri arasında seçim yapma olanağı olmalı ve iki program arasında geçiş yapmak mümkün olmalıdır. Hem yükseklisans hem de doktora çalışmalarında araştırma yapmanın ve bağımsız çalışmanın üzerinde önemle durulmalıdır. 

Hem lisans hem lisans sonrası dönemde öğrenciler en azından bir sömestrlerini ülkeleri dışında bir okulda geçirmeleri için cesaretlendirilmelidirler. Aynı şekilde daha fazla öğretim ve araştırma elemanı kendi ülkeleri dışındaki bir Avrupa ülkesinde çalışma yapmalıdır. Avrupa Birliğinin öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliği için hızla artan desteği tam kapasiteyle kullanılmalıdır. 

Avrupa dışındakiler de dahil olmak üzere bir çok ülke böyle bir evrimi teşvik etme gerekliliğinin bilincine varmıştır. Avrupa Rektörlerinin, Üniversite Başkanlarının ve ilgili ülkelerdeki uzmanlar ve akademisyenlerin konferansları bu düzlemde geniş çaplı düşünmekle ilgilenmektedir. 

Avrupa akademik alanındaki yüksek öğrenimin niteliklerini tanıyan bir konvansiyon geçtiğimiz yıl Lizbon’da kabul edilmiştir. Konvansiyon temel gerekliliklerin bir kısmını ortaya koymuş, ülkelerin tek tek daha yapıcı planlar yapabileceğini kabul etmiştir. Her ülke bu sonuçları temel alarak daha da geliştirebilir ve ileriye götürebilir. Avrupa Birliğinin ilgili kararnameleri profesyonel amaçlar için yüksek öğrenim derecelerinin karşılıklı tanınması için dereken ortak zemini sağlamaktadır. 

Hükümetlerimiz edinilen bilginin geçerliliği ve ilgili derecelerin karşılıklı tanınabilmesi için gereken yolları teşvik ederek bu amaçların gerçekleşmesinde önemli rol oynamaya devam etmektedir. Bunun üniversitelerarası anlaşmaları daha da arttırmasını bekliyoruz. Derece ve kademe çerçevelerimizin bütünüyle uyumlaşması, varolan tecrübelerin güçlendirilmesi, ortak diplomalar, pilot girişimler ve ilgili olan tüm taraflarla diyalog kurulmasıyla başarılabilir. 

Biz istihdam edilebilirliğin yanı sıra dış tanınmayı geliştirmeyi ve öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmayı amaçlayan ortak bir referans düzeni teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. Burada, Sorbon’da Paris Üniversitesinin yıldönümü bize ulusal kimliklerin ve ortak çıkarların etkileşebildiği ve Avrupa’nın, öğrencilerin ve genel olarak vatandaşların çıkarları için birbirlerini güçlendirebildiği bir Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı yaratma gayretlerine katılmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Birliğin üye ülkelerini ve diğer Avrupa ülkelerini bu amaç için bize katılmaya, Avrupa üniversitelerini vatandaşları için sürekli gelişen ve güncellenen bir eğitim yolunda Avrupa’nın dünyadaki yerini pekiştirmeye çağırıyoruz.


Claude Allegre - Milli Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı (Fransa)
Luigi Berlinguer - Halk Eğitimi, Üniversiteler ve Araştırma Bakanı (İtalya)
Tessa Blackstone - Yüksek Öğretim Bakanı (Birleşik Krallık)
Jürgen Rüttgers - Eğitim, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı (Almanya)